indta2.0 box

Tryck på bilden för att komma till Tävlingskalendern!

Årsmöte 2021

Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund                   KALLELSE                      Sida 1(2)

                                                                                       210331

                                                                                      

Ledamöter förbundsstyrelse och valberedning, revisorer och revisorsuppleant samt valda ombud för förbundets föreningar kallas till förbundsmöte Torsdagen den 15 April kl 19:00.

Kallelse Dagordning för nerladdning

På grund av rådande pandemi kommer mötet genomföras digitalt.

Mötet kommer genomföras på följande länk:

Du är inbjuden till ett möte med Microsoft Teams

Klicka här om du vill delta i mötet

Om ni inte vill ladda ner appen måste ni använda webbläsare Google Chrome eller Microsoft Edge

Anslut gärna 15 min innan så ni kan testa av tekniken. Jag kommer finnas tillgänglig på telefon om ni har teknikstrul.

Man kan ansluta till mötet från Dator, padda eller telefon.

Vid frågor/funderingar ring Patrik 076-8352035

Förening representeras av ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock högst tre per förening.

Förslag till dagordning framgår av sida 2. Verksamhets- och förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, samt styrelsens förslag till mötet kommer finnas tillgängliga mötet.

Revisionsberättelsen kommer finnas på Årsmötet

Caroline Rosell

Styrelseordförande

Skärmklipp21