indta2.0 box

Tryck på bilden för att komma till Tävlingskalendern!

Årsmöte 2017

Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund                   KALLELSE                      Sida 1(2)

                                                                                       170403

Kallelse och Dagordning

Verksamhetsberättelse 2016

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

                                                                                      

Ledamöter förbundsstyrelse och valberedning, revisorer och revisorsuppleant samt valda ombud för förbundets föreningar kallas till förbundsmöte torsdagen den 20 april kl 1900 i Algutsrum skyttehall.

 

Förening representeras av ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock högst tre per förening.

Förslag till dagordning framgår av sida 2. Verksamhets- och förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, samt styrelsens förslag till mötet finns tillgängliga på förbundets hemsida.

Revisionsberättelsen kommer finnas på Årsmötet

Patrik Nilsson

Styrelseordförande